Bø kyrkjelyd > Barn > Korskulen i Bø > Ragazze

Kor for jenter frå 8.klasse opp til og med videregående

Større vekt på vokalopplæring

Klassisk repertoar

Deltek på gudstenester, konsertar og Sommarlandfestivalen

Aktive i Ung Kirkesong med deltaking på korsommarskule

Onsdagar kl. 14.30-16.00. Alle øvinger er i Bø kyrkje!

(Kyrkja er ope frå kl. 14.00)

Vi startar oppatt 29.august