Bø kyrkjelyd > Kyrkjeleg fellesnemnd

Midt-Telemark kyrkjelege fellesnemnd

8.juni 2017 vedtok Stortinget at Bø og Sauherad kommunar skal slåast saman til ein kommune frå 1.januar 2020. Kyrkjelova seier at det skal vere eitt kyrkjeleg fellesråd i kvar kommune. Dette betyr at fellesrådet i Sauherad og Bø også må slåast saman med verknad frå samme tidspunkt. I perioden fram til 1.januar 2020 er det sett ned ei kyrkjeleg fellesnemnd som skal gjennomføre prosessen. Fellesråda i dei to kommunane gjorde vedtak om samansetning av kyrkjeleg fellesnemnd i mai 2017.

Samansetning av kyrkjeleg fellesnemnd Midt-Telemark

Jarl Olav Rugtveit (leiar) - Telefon 41449050
Helga Sannes Marthinsen (nestleiar) - Telefon 95033731
Lillill Bergan
Ann Kristin Vestgarden
Tora Skjerkholt Aarnes
Ulf Bruno Vege
Alf Rose Sørgaarden (representant frå kommunal fellesnemnd)
Asgeir Sele (prost)
Borgar Kaasa (vara for Alf Rose Sørgaarden)
Axel Jørgen Bugge (vara for Asgeir Sele)
Rune Nilsen (vara)
Gunhild Aslaksdotter Flatmo (vara)
Anne Marie Etholm (vara)
Marita Svalbjørg (vara)

Prosjektleiar

Prosjektleiar for kyrkjeleg fellesnemnd er Martin Stærk, kyrkjeverje i Bø.
Kontaktinformasjon;
E-post: martin@bokyrkje.no
Telefon: 915 77 038

Relevante dokument

Mandat kyrkjeleg fellesnemnd
Reglar for medverknad
Informasjonsplan
Prosjekt- og framdriftsplan kyrkjeleg fellesnemnd

Møteplan

Arbeidsutval for kyrkjeleg fellesnemnd:
15.august kl. 08.30, Bø kyrkjekontor
12.september kl. 08.30, Bø kyrkjekontor
17.oktober kl. 08.30, Bø kyrkjekontor
14.november kl. 08.30, Bø kyrkjekontor

Tillitsvaltforum:
23.august kl. 08.30, Nes menighetshus
20.september kl. 08.30, Nes menighetshus
25.oktober kl. 08.30, Nes menighetshus
22.november kl. 08.30, Nes menighetshus

Kyrkjeleg fellesnemnd:
27.august kl. 19.00, Nes menighetshus
26.september kl. 19.00, Nes menighetshus
29.oktober kl. 19.00, Nes menighetshus
27.november kl. 19.00, Nes menighetshus

Sakspapir kyrkjeleg fellesnemnd

 TittelEierCategoryendret datoStr 
Protokoll kyrkjeleg fellesnemnd 20180129Martin Stærk 14.02.2018121,87 KBLast ned
Protokoll kyrkjeleg fellesnemnd 20180315Martin Stærk 19.03.2018124,65 KBLast ned
Protokoll kyrkjeleg fellesnemnd 20180604Martin Stærk 05.06.2018123,99 KBLast ned
Innkalling kyrkjeleg fellesnemnd 20180129Martin Stærk 14.02.20182,67 MBLast ned
Innkalling kyrkjeleg fellesnemnd 20180315Martin Stærk 19.03.20182,86 MBLast ned
Innkalling kyrkjeleg fellesnemnd 20180604Martin Stærk 30.05.20185,36 MBLast ned

Referat frå tillitsvaltforum

 TittelEierCategoryendret datoStr 
Referat tillitsvaltforum 20180531Martin Stærk 31.05.2018237,92 KBLast ned
izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort