Bø kyrkjelyd > Om oss > Stab og råd

Kontaktliste

Soknerådet


Ann Kristin Vestgarden (leiar)
Ulf Bruno Vege (nestleiar)
Nils Ivar Agøy
Helga Sannes Marthinsen
Gunhild Aslaksdotter Flatmo 
Marita Svalbjørg
Veronika Olsen
Bjørg Momrak
Axel Bugge (sokneprest)
Borgar Torbjørn Kaasa (representant for kommunen)
John Bjarne Tveita(varamedlem)
Gunn Hauggrav Seljebotn (varamedlem)
Svein Myhre (varamedlem)
Helge Bjørnfeld (varamedlem)


Soknerådet arbeider for å vekkja og næra det kristelege livet i soknet og har dermed ansvar for kyrkjeleg undervisning, kyrkjemusikk, diakoni og ikkje minst for å leggje til rette for at det kan haldast gudstenester og kyrkjelege handlingar her i Bø.

Soknerådet har også ansvar for kyrkjebygningane, kyrkjegarden og kyrkjekontoret. Det er arbeidsgjevar for kyrkjeverjen. kyrkjemusikarane, trusopplæringsmedarbeidarar, kyrkjetenarane og kontorpersonalet.

Soknerådet har sett ned følgjande faste utval:

  • Fellesrådsutvalet (delegerte fellesrådssaker)
  • Arbeidsutvalet (førebur soknerådsmøta)
  • Administrasjonsutvalet (arbeidsgjevarfunksjonen)
  • Gudstenesteutvalet
  • Trusopplæringsutvalet
  • Givartenesteutvalet
  • Diakoniutvalet
  • Kulturutvalet
izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort